Sóng lửa dữ dội phun trào trong bão mặt trời mạnh nhất năm 2016

Đài quan sát Solar Dynamics của NASA ghi lại hình ảnh Mặt trời phun trào những cuộn sóng lửa dữ dội trong cơn bão mặt trời mạnh nhất năm nay tính đến thời điểm này.

Bình luận