Sẽ cho phép mang thai hộ?

(VTC News) - Có được mang thai hộ hay không, có nên xác lập chế độ tài sản trong hôn nhân theo thỏa thuận? Đó là những nội dung được bàn thảo tại cuộc họp Ban soạn thảo, sửa đổi, bổ sung Luật Hôn nhân và Gia đình.

Xem Clip:


Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC

Báo Điện tử VTC News

Tin tức trong ngày mới