Rùng mình xem bác sỹ gắp con gián sống ra khỏi đầu bệnh nhân

Các bác sỹ ở thành phố Chennai, Ấn Độ vừa thực hiện ca gắp gián từ đầu của nữ bệnh nhân khi con côn trùng vẫn còn sống.

Bình luận