Rùng mình cảnh lái buôn bơm nước bẩn dưới cống rãnh để tăng trọng cho chó

Chai lọ được lắp thêm ống dây để thuận tiện hơn khi tống thẳng nước vào bụng chó nhằm tăng trọng lượng, ở bất cứ nơi nào có nước cũng có thể bắt gặp cảnh này.

Bình luận