Rơi nước mắt cảnh voi con khóc thương, lưu luyến không rời xác mẹ

Cảnh voi con khóc thương, lưu luyến quấn quýt không chịu rời xác mẹ khiến người xem không cầm được nước mắt.

Bình luận