Rắn hổ mang nước nhe nọc, hung hãn đuổi theo thuyền dọa người

Rắn hổ mang nước Cottonmouth hung hăng đuổi theo thuyền của nhóm người đi lấy mẫu nước ngoài khơi bờ biển Virginia Beach, Mỹ.

Bình luận