Rắn hổ mang nước nhe nọc, hung hãn đuổi theo thuyền dọa người

(VTC News) - Rắn hổ mang nước Cottonmouth hung hăng đuổi theo thuyền của nhóm người đi lấy mẫu nước ngoài khơi bờ biển Virginia Beach, Mỹ.

(Nguồn: News Flare)

Phong Linh

Bình luận