Rắn biển kịch độc giãy giụa tuyệt vọng dưới móng vuốt đại bàng

Rắn biển kịch độc trong clip có thể giết chết người chỉ bằng một nhát cắn nhưng điểm yếu của chúng là thường xuyên phải ngoi lên mặt nước hít dưỡng khí, vì thế nó đã trở thành mồi ngon cho đại bàng ma mãnh.

Nguồn: NatGeo

Bình luận