Rác 'ngập mặt', ruồi tung hoành, dân ở Quảng Bình đến ăn cưới cũng không dám đi

“Cuộc sống chúng tôi khổ lắm, ăn cũng khổ. Cuộc sống bị đảo lộn, mọi người ở đây bức xúc lắm”.

Bình luận