Quốc gia đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa 'quyền được chết'

"Cái chết nhân đạo" vẫn là vấn đề gây tranh cãi gay gắt tại nhiều quốc gia trên thế giới, Hà Lan là nước đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa quyền được chết nhân đạo vào năm 2012.

Bình luận