Quảng Ngãi: Thầy cúng dùng miệng chữa bệnh, lợi dụng dâm ô thiếu nữ

(VTC News) - Lợi dụng kiểu chữa bệnh mê tín dùng miệng hút chất độc, một thầy cúng ở huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi đã có hành vi dâm ô với một số thiếu nữ.

VTC9

Bình luận