Phát hiện chấn động về 'Trái Đất thứ hai': Có thế có người ngoài hành tinh

Các nhà khoa học phát hiện hành tinh đá tên Proxima B có kích thước lớn gấp 1,3 lần Trái Đất, chỉ cách hệ Mặt Trời 4 năm ánh sáng, có thể có nước và sự sống ngoài hành tinh.

Bình luận