Tin tức mới nhất về phát hành xổ số
Tư nhân sắp không được phát hành xổ số

Tư nhân sắp không được phát hành xổ số

Phát hành xổ số, sản xuất vàng miếng, nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà… cùng một số lĩnh vực hàng hoá dịch vụ khác sẽ do Nhà nước giữ độc quyền kinh doanh.
Xem tiếp