Phẫn nộ hải cẩu lên bờ nô đùa với dân bị đánh chết