Nước dâng đến ngực, cảnh sát cho em bé ngồi lên đầu vượt đường ngập

Nam cảnh sát cho em bé ngồi trên đầu để vượt qua đoạn đường ngập sâu với mực nước dâng đến ngực ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Bình luận