'Nữ quái' vào cửa hàng trộm ví, quay lại trộm nốt điện thoại

Sau khi trộm ví trót lọt, "nữ quái" đi ra nhưng thấy chủ cửa hàng sơ hở, ả lại ngay lập tức trở vào, lấy cắp nốt chiếc điện thoại trên quầy.

Bình luận