Nỗi khổ tâm của người trùng tên Donald Trump và Hillary Clinton

Cuộc sống của bác sỹ Donald Trump và chị Hillary Clinton bị đảo lộn, chỉ vì cái tên cha mẹ họ đặt cho trùng với tên hai ứng viên tổng thống Mỹ.

Bình luận