Nổi gai ốc với loài sinh vật phóng chất nhầy từ miệng đầy gớm ghiếc

Cảnh tượng loài sinh vật không xương sống mang tên sâu Nemertea phóng chất nhầy gớm ghiếc từ miệng khiến người xem nổi gai ốc.

Bình luận