Nỗi đau khó bù đắp của những người tù oan

Quãng thời gian những người tù oan bị giam giữ sau song sắt, gia đình ly tán, con cái thất học, thân nhân phải đi khắp nơi gõ cửa kêu oan, nỗi đau ấy khó có thể bù đắp.

Bình luận