Nín thở xem ôtô đi trên cây cầu cao nhất thế giới

Ngày 29/12, Trung Quốc chính thức thông xe qua cầu Ni Châu Hà (cao 565m, dài 1,34km) - cây cầu cao nhất thế giới nằm giữa thành phố Tuyên Uy (tỉnh Vân Nam) và huyện Thủy Thành (tỉnh Quý Châu).

Bình luận