Những phát ngôn đi vào lịch sử của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Tổng Bí thư Lê Duẩn là một trong những chiến sỹ cách mạng tiền bối của Đảng, một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

LEDUAN1

 

2

 

3

 

LEDUAN4

 

LEDUAN5

 

LEDUAN6

 

LEDUAN7

 

LEDUAN8

 

LEDUAN9

 

LEDUAN10

 

 >>> Đọc thêm: 'Tôi may mắn vì được là con rể Tổng Bí thư Lê Duẩn'

Bình luận