Những chiến công hiển hách trong cuộc đời lãnh tụ Cuba Fidel Castro

Nhìn lại tiểu sử và những chiến công hiển hách trong suốt cuộc đời vị lãnh tụ vĩ đại của Cuba Fidel Castro.

 

Nguồn: VTV

Bình luận