Những bức ảnh gia đình khiến hàng triệu người xúc động

Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc, dù có đi đâu, làm gì, gia đình vẫn luôn là nơi để nhớ, để yêu thương và để quay về.

Bình luận