Nhờ ông Donald Trump, châu Âu sẽ có quân đội riêng?

Chỉ 1 ngày sau khi ông Donald Trump được bầu làm tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Jean Claude Juncker đã nhắc đến ý tưởng về quân đội chung châu Âu trong một hội nghị tại Berlin.

Bình luận