Tin tức mới nhất về nhân sự văn phòng chính phủ
Bổ nhiệm nhân sự Văn phòng Chính phủ

Bổ nhiệm nhân sự Văn phòng Chính phủ

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa ký các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Vụ Tổng hợp, Vụ Kinh tế tổng hợp, Vụ Công nghiệp.
Xem tiếp