Người Việt ăn 5 triệu con chó mỗi năm

Người Việt Nam ăn thịt chó nhiều thứ 2 thế giới khi tiêu thụ 5 triệu con mỗi năm, số liệu này vừa được công bố bởi Liên minh bảo vệ chó châu Á.

Bình luận