Người Việt ăn 5 triệu con chó mỗi năm

(VTC News) - Người Việt Nam ăn thịt chó nhiều thứ 2 thế giới khi tiêu thụ 5 triệu con mỗi năm, số liệu này vừa được công bố bởi Liên minh bảo vệ chó châu Á.

Đứng thứ nhất về tiêu thụ thịt chó là Trung Quốc và thứ 3 là Thái Lan.

VTC14

Bình luận

Vui

Ăn

Sao