Tin tức mới nhất về người trên 70 tuổi được đi xe buýt miễn phí
Người trên 70 tuổi được đi xe buýt miễn phí ở TP.HCM

Người trên 70 tuổi được đi xe buýt miễn phí ở TP.HCM

Nhằm khuyến khích người dân tham gia các phương tiện giao thông công cộng, UBND TP.HCM đồng ý chấp thuận cho người trên 70 tuổi được đi xe buýt miễn phí.
Xem tiếp