Người đàn ông được cấp chứng minh thư sinh ngày... 31/2

Khi đi làm thủ tục cấp lại chứng minh nhân dân tại Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM), ông Đỗ Văn Hoàng bị ghi sai ngày sinh thành ngày 31/2, một ngày vốn không tồn tại trong lịch.

Bình luận