Nghịch lý quanh giá thịt lợn siêu rẻ

Nơi thừa thịt nhưng vẫn bán giá cao, nơi thiếu thịt lại bán rẻ hơn cả mức lỗ của người chăn nuôi, câu chuyện về giá thịt lợn trong nhiều ngày qua đang có những nghịch lý khó giải thích.

Bình luận