Nghị sĩ Thổ Nhĩ Kỳ ẩu đả dữ dội khi họp Quốc hội

Các nghị sĩ Thổ Nhĩ Kỳ có màn ẩu đả dữ dội trong phiên họp Quốc hội ngày 11/1 mới đây.

Bình luận