Nghề kinh doanh tóc giả hốt bạc ở Trung Quốc

Sản xuất và kinh doanh tóc đang được coi là một trong những nghề hốt bạc tại Trung Quốc do nhu cầu về tóc giả đối với phụ nữ nước này ngày càng tăng.

Bình luận