Nghệ An được doanh nghiệp tặng 2 xe sang: Thông tin mới nhất