Ngang nhiên lấn làn, ô tô con bị xe khách dạy bài học nhớ đời

(VTC News) - Trong khi các xe khác nối đuôi nhau xếp hàng ở đúng làn đường, ô tô con mang biển kiểm soát 22A – 050.99 lại ngang nhiên lấn làn, bị xe khách ngược chiều đấu đầu ép lùi.

Phong Linh

Bình luận