Tin tức mới nhất về năng lực tài chính
A.M.Best tiếp tục khẳng định xếp hạng năng lực tài chính B+ của BIC

A.M.Best tiếp tục khẳng định xếp hạng năng lực tài chính B+ của BIC

Vừa qua, tại Singapore, A.M.Best - tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới đã công bố kết quả tái định hạng tín nhiệm năm 2017 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC).
Xem tiếp