Nâng cao năng suất chất lượng - 'Đòn bẩy' cho doanh nghiệp phát triển bền vững

Nâng cao năng suất chất lượng: “Đòn bẩy” cho doanh nghiệp phát triển bền vững là chủ đề giao lưu trực tuyến do Chất lượng Việt Nam tổ chức sáng nay 31/3/2016.

 

Bình luận