Nắng 50°C thiêu đốt, dân đào cả thành phố ngầm dưới lòng đất để tránh nóng

(VTC News) - Để tránh cái nóng như thiêu đốt lên tới 50°C vào ban ngày, người dân Coober Pedy, Australia đã đào hầm, xây dựng nhà cửa dưới lòng đất.

VTC1

Bình luận