Tin tức mới nhất về mức tăng lương
Chưa chốt được mức tăng lương tối thiểu năm 2016

Chưa chốt được mức tăng lương tối thiểu năm 2016

Chưa thống nhất phương án tăng mức lương tối thiểu vùng trong năm 2016, đáng chú ý, giới chủ sử dụng và người lao động đưa ra mức tăng chênh nhau tới 10%.
Xem tiếp