Mục sở thị thương lái ngâm hàng trăm cân rau muống chẻ trong hóa chất công nghiệp

Rau muống chẻ bị ngâm tẩm trong hóa chất công nghiệp, chứa rất nhiều kim loại nặng, nếu ăn nhiều sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Bình luận