Mục sở thị sản xuất 'cà phê nguyên chất' từ... đậu nành và hóa chất

Đậu nành, một ít cà phê, từng thùng hương liệu đặc quánh lần lượt được các công nhân đổ vào bồn trộn để tạo ra cái gọi là "cà phê nguyên chất".

VTC9

Bình luận