Mục sở thị lớp học siêu trí nhớ của kỷ lục gia thế giới người Việt

Lớp học siêu trí nhớ của kỷ lục gia thế giới Nguyễn Phùng Phong đang thu hút nhiều lứa tuổi khác nhau tại TP.HCM đến theo học.

Bình luận