Mập mờ kết quả khảo sát chất lượng nước mắm

Thông tin được công bố khá mập mờ khiến người tiêu dùng thắc mắc việc công bố như vậy liệu đã thực sự khách quan hay chưa?

Bình luận