Lợn hơi loạn giá, người dân lo lắng làm sao để lãi

Chỉ lên được vài ngày, giá lợn lại giảm xuống dưới 30.000 đồng, với giá này, người nuôi lợn vẫn thua lỗ nặng.

Bình luận