Loại thuốc mới giúp con người có thể sống tới 120 tuổi

Các nhà khoa học Nga tuyên bố vừa phát triển thành công các loại thuốc làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể, theo lý thuyết, loại thuốc này có thể giúp con người sống tới 120 tuổi.

Bình luận