Lén xem Facebook của chồng: Xác định bị phạt 50 triệu đồng?

Từ năm 2018, vợ có thể bị phạt 50 triệu đồng nếu vào tài khoản Facebook của chồng (và ngược lại) khi chưa được đối phương đồng ý.

Bình luận