Lạng Sơn: Bắt giữ gần 7.000 con gia cầm giống nhập lậu từ Trung Quốc

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa bắt giữ gần 7.000 con gia cầm giống nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam qua cửa khẩu Chi Ma về đến xã Tân Liên, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Bình luận