Kỳ bí ngôi làng giao tiếp bằng ngôn ngữ lạ giữa lòng Thủ đô

Một thứ ngôn ngữ không theo bất kỳ quy luật ngữ âm nào, không có cả trong những bản chép tay, chỉ có con người được sinh ra, lớn lên trong một ngôi làng mới hiểu được ý nghĩa và lưu giữ bằng cách truyền khẩu từ đời này sang đời khác.

Bình luận