Kinh hoàng cảnh 2.000 bình gas nổ suốt 2 tiếng

Tại Pháp, một chiếc xe tải vận chuyển khí gas bốc cháy, lửa lan sang các bình gas tập kết ở đây, nhiều bình gas nổ tung suốt 2 tiếng.

Bình luận