Không có công nhân môi trường, thị trưởng Italia phải đi dọn rác

Một thị trưởng của Italia đã cùng đồng nghiệp dọn dẹp đường phố khi địa phương này chưa được phép tuyển công nhân môi trường.

Bình luận