Khoảnh khắc cây trên phố đổ sập xuống người đi đường ở Hà Nội

Clip ghi lại khoảnh khắc cây trên phố Chùa Bộc, Hà Nội đổ rạp xuống người đi đường.

Bình luận