Tin tức mới nhất về kháng chiến chống pháp và chống mỹ
Sức mạnh của báo chí trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ

Sức mạnh của báo chí trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ

Trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam, ở Đông Dương mà giới cầm quyền ở Pháp và Mỹ phát động, báo chí nhìn chung và cơ bản đã đứng về phía của sự thật, của chính nghĩa.
Xem tiếp