Ireland lần đầu có Thủ tướng là người đồng tính

(VTC News) - Leo Varadkar, 38 tuổi sẽ trở thành người đồng tính nam đầu tiên trở thành Thủ tướng, đồng thời là Thủ tướng trẻ nhất của Ireland.

VTC14

Bình luận