Ireland lần đầu có Thủ tướng là người đồng tính

Leo Varadkar, 38 tuổi sẽ trở thành người đồng tính nam đầu tiên trở thành Thủ tướng, đồng thời là Thủ tướng trẻ nhất của Ireland.

Bình luận